Stort tack!

Till alla som ställde ut sina fordon.

Och alla som hjälpte till att ordna denna dag.

1 maj 2017